H Προοδευτική πρόταση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Προοδευτική πρόταση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Ανακοίνωση για τη μελέτη Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου έγινε στην Χαλκίδα σύσκεψη διαβούλευσης για τη μελέτη, “Αξιολόγηση αναθεώρηση και ειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης” (Στάδιο Β1), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την συμμετοχή Δημάρχων, εκπροσώπων κοινωνικών φορέων και περιφερειακών συμβούλων. Στην παρέμβασή μας επισημάναμε τα εξής :

  1. Στην όλη διαδικασία διαβούλευσης υπήρξε ένα έλλειμμα, το οποίο εκφράστηκε και στην συζήτηση, αφού θίχτηκαν πολύ σοβαρά προβλήματα της Εύβοιας, που δεν έχουν σχέση όμως με τον χωροταξικό σχεδιασμό. Έλλειμμα το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει, έτσι ώστε να οργανώσουμε καλύτερα την επικοινωνία και την διαβούλευση ουσιαστικών προβλημάτων της κάθε περιοχής, μεταξύ των Δήμων και της Περιφέρειας, ώστε και να αναζητούνται οι κοινοί τόποι και οι λύσεις στα προβλήματα αυτά, ορισμένα εκ των οποίων παραμένουν απαράδεκτα σε εκκρεμότητα εδώ και δεκαετίες.

  1. Το 2ο θεσμικό έλλειμμα που εντοπίζουμε αφορά το θεσμικό πλαίσιο. Συζητάμε έναν περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό και ουσιαστικά η Περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο, ουσιαστικά λείπουν, αφού θα καλεστούν κάποια στιγμή απλά να γνωμοδοτήσουν. Το έλλειμμα αυτό θα πρέπει να το καλύψουμε στην επόμενη φάση μεταρρύθμισης του “Καλλικράτη” και της νέας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης που θα θεσμοθετηθεί και η οποία θα πρέπει να αναδειχθεί ως την μοναδική αυτοκυβέρνηση της περιφέρειας, στα πλαίσια της Ευρώπης των Περιφερειών, χωρίς την παράλληλη ύπαρξη και δράση της αποκεντρωμένης διοίκησης (δηλαδή της κεντρικής εξουσίας), που θα συζητά και θα αποφασίζει το χωροταξικό σχεδιασμό της Περιφέρειας η ίδια, στα πλαίσια ασφαλώς του Εθνικού Xωροταξικού Σχεδιασμού.

  1. Όταν συζητάμε τον Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό, θα πρέπει να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής και το ρόλο τους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Και μέσα από την ανάδειξη αυτή θα καθορίσουμε τις προτεραιότητες και τις ιεραρχήσεις που πρέπει να γίνουν, και οι οποίες θα τροφοδοτήσουν τα επιχειρησιακά σχέδια του κάθε Δήμου και της Περιφέρειας με δράσεις και έργα και ασφαλώς τους χρηματοδοτικούς πόρους.

  1. Με ορισμένες προσεγγίσεις, που κάνουν κριτική στη μελέτη του Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, με όρους σκοπιμοτήτων ή διεκδικήσεων σε βάρος κάποιας άλλης περιοχής της Περιφέρειας, ή ότι κάποιοι (ποιοι άραγε ;) ευνοούν π.χ. την Λαμία και θέλουν να ρίξουν την Χαλκίδα κ.ο.κ., δεν συμφωνούμε. Οι περιφερειακές ανισότητες δεν αντιμετωπίζονται με έπαρση της σημαίας του τοπικισμού και της ενδοπεριφερειακής αντιπαράθεσης. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Περιφέρεια ως μια ενιαία ενότητα που ενδιαφερόμαστε για μια ισόρροπη και δίκαιη ανάπτυξη, με βιωσιμότητα και αειφορία. Πρέπει να έχουμε ως κριτήριο, ότι το όφελος της Λαμίας είναι και όφελος της Χαλκίδας και αντίστροφα. Η ανάδειξη της Λαμίας σε έναν διεθνή διαμετακομιστικό κόμβο εμπορίου και συνδυασμένων μεταφορών, είναι σε αρμονία με την αναβάθμιση και την οικολογική εξυγίανση της ευρύτερης βιομηχανικής περιοχής του τριγώνου Οινόφυτα – Θήβα – Χαλκίδα, με σύγχρονες υποδομές λειτουργίας ενός μεγάλου επιχειρηματικού πάρκου. Η ανάδειξη της Χαλκίδας, ως το νέο μεταβιομηχανικό κέντρο της Περιφέρειας με ένα τεράστιο απόθεμα ανάπτυξης της τουριστικής ναυτιλίας και της αξιοποίησης του λιμανιού της ως μαρίνα τουριστικών σκαφών και γενικότερα της ευρύτερης λιμενικής περιοχής ως υποδοχέα κάθε είδους τουριστικών σκαφών και  της αξιοποίησης του αρχαιολογικών πόρων του δίπολου  Αυλίδας – Ερέτριας και της ένταξης του, στον άξονα Θήβα – Λιβαδειά – Δελφοί, είναι σε αρμονία με την ανάδειξη του Λιμανιού της Κύμης ως την ανατολική πύλη της Ευρώπης, με τις θαλάσσιες οδούς του εμπορίου και των μεταφορών, από το Σουέζ ως και τη Μαύρη Θάλασσα, αφού βεβαίως προηγούμενα δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές, όπως η υποθαλάσσια σύνδεση της Εύβοιας με την Βοιωτική ακτή στο στενό του Μπουρτζίου, το πέρασμα του σιδηρόδρομου στην Εύβοια και την διασύνδεση του λιμανιού της Κύμης με την Χαλκίδα και την βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων και στην συνέχεια με την Θήβα – Λιβαδειά – Ιτέα και την Ιόνιο Οδό, ένα έργο ενταγμένο στα διευρωπαϊκά δίκτυα (Δ.Ε.Δ.) που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους.
  2. Χαιρόμαστε που η μελέτη στο Β΄ στάδιο αναθεωρεί μια λανθασμένη απόφαση που είχε παρθεί στην πρώτη φάση, για την δημιουργία ΒΙΠΕ (υψηλής όχλησης) στο Μαντούδι, μια απόφαση η οποία ανέτρεπε βίαια την ισορροπία που είχε κατακτήσει η περιοχή, ανάμεσα στο πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και την εξόρυξη λευκόλιθου και θα επηρέαζε αρνητικά όλο το τμήμα της Βόρειας Εύβοιας και δικαιώνει όσους αγωνισθήκαμε για μια βιώσιμη λύση, όπως είναι η σημερινή που προτείνεται μέσα από τη μελέτη, για δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου χαμηλής και μεσαίας όχλησης, που θα καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής για την εκμετάλλευση του λευκόλιθου.
  3. Τέλος η συζήτηση για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας έχει έναν δυναμικό χαρακτήρα και θα πρέπει πάντα να είμαστε ανοικτοί στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται από την ίδια την εξέλιξη και τις αλλαγές στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο, μέσα στο οποίο εντάσσεται η Περιφέρεια και η χώρα μας.


26-8-2015
Κώστας Χαϊνάς Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας