H Προοδευτική πρόταση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Προοδευτική πρόταση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Ο Ασωπός ως ευκαιρία παραγωγικής ανασυγκρότησης της περιοχής

Αποτέλεσμα εικόνας για Ασωπός


Προτάσεις που καταθέσαμε στην 2η διαβούλευση για το πρόβήμα του Ασωπού που έγινε στην Λιβαδειά την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου  
1. Επιδιώκουμε μια ολιστική προσέγγιση και αντιμετώπιση του προβλήματος της ρύπανσης του Ασωπού, αντιμετώπισης των αιτιών που το δημιούργησαν και της μετατροπής του σε μια ευκαιρία παραγωγικής ανασυγκρότησης και μιας βιώσιμης αναπτυξιακής   πρωτοβουλίας, μέσω της δημιουργίας του επιχειρηματικού πάρκου εξυγίανσης, της χωροθέτησης των δραστηριοτήτων και των χρήσεων γης, της ολοκληρωμένης διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων και της εξυγίανσης των υπέργειων και υπόγειων νερών της περιοχής.

2. Δημιουργία Συμβουλίου Εποπτείας της πορείας του θέματος με την συμμετοχή εκπροσώπων, εκτός της Περιφέρειας, των  Δήμων, των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών (Περιβαλλοντικό κίνημα κ.ά.)

3. Να αναφερθούμε στο κείμενο  πιο αναλυτικά στις αιτίες που δημιούργησαν το πρόβλημα. Με τόλμη να μιλήσουμε για την αδιαφορία ουσιαστικά της κεντρικής εξουσίας επί δεκαετίας στην γιγάντωση της περιβαλλοντικής κατάρρευσης, για τις ελλείψεις πρακτικά στην άσκηση ελέγχων εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού τουλάχιστον όσον την αφορά, αλλά και στις απαράδεκτες πρακτικές μιας ανεύθυνης επιχειρηματικότητας που δεν φρόντισε για την διαχείριση των αποβλήτων των βιομηχανικών δραστηριοτήτων  της, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις άδειες λειτουργίας. Ρυπαίνοντας τον Ασωπό ποταμό και τον υδροφόρο ορίζοντα, δημιούργησε ανυπέρβλητα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή, σε βάρος της αγροτικής παραγωγής, της ίδιας της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και της δημόσιας υγείας.

4. Στο θεσμικό επίπεδο να επιδιώξουμε την θεσμική κατοχύρωση ανώτατων ορίων για το εξασθενές χρώμιο στο νερό.Κώστας Χαϊνάς
Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Για το πρόβλημα της ρύπανσης του Ασωπού ΠοταμούΤην Πέμπτη 8 Οκτωβρίου έγινε στην Λιβαδειά με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύσκεψη εκπροσώπων φορέων για το μεγάλο θέμα της ρύπανσης του Ασωπού Ποταμού και της συνολικής ανασυγκρότησης της περιοχής, με την παρουσία και του Υπουργού Περιβάλλοντος. Από την πλευρά μας θέσαμε τους εξής προβληματισμούς :

1.       Η πρωτοβουλία είναι σε θετική κατεύθυνση. Θα έχουμε όμως αποτύχει σε όλους τους σχεδιασμούς μας εάν και αυτή η πρωτοβουλία καταλήξει όπως οι προηγούμενες. Να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του Ασωπού αποσπασματικά, με αποτέλεσμα οι οποιεσδήποτε δράσεις και μέτρα να είναι αναποτελεσματικά και να βρισκόμαστε στην ουσία στο ίδιο σημείο.

2.       Η γνώμη μας είναι ότι χρειάζεται ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή το πρόβλημα του Ασωπού, δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα περιβαλλοντικής κατάρρευσης, αλλά ένα πρόβλημα που αφορά την άτυπη και άναρχη βιομηχανική ζώνη Σχηματαρίου – Οινοφύτων, την προβληματική αγροτική παραγωγή της περιοχής και το πρόβλημα της άρδευσης με καθαρό νερό.  Οι προσκλήσεις είναι μεγάλες και μπορούμε αυτό το πρόβλημα να το δούμε ως μιας ευκαιρία μιας μεγάλης βιώσιμης αναπτυξιακής πρωτοβουλίας, με άξονες, την εξυγίανση των νερών και της περιοχής, την δημιουργία ενός επιχειρηματικού πάρκου, ενός οργανωμένου υποδοχέα βιομηχανικών δραστηριοτήτων, την αντιμετώπιση του προβλήματος της άρδευσης του κάμπου με τα εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού που χάνονται από την Υλίκη και όχι με τα ρυπασμένα με εξασθενές χρώμιο νερά του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και την συστηματική εξυγίανση της περιοχής με διακοπή κάθε είδους ρύπανσης.

3.       Και για να υλοποιήσουμε αυτό το μεγάλο σχέδιο, θα χρειαστούν συγκεκριμένες  θεσμικές πρωτοβουλίες εκ μέρους της Κυβέρνησης και η εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων. Επειδή το πρόβλημα ξεπερνάει ακόμη και την εθνική διάσταση, προτείνουμε να μιλήσουμε με τους αρμόδιους επιτρόπους της ΕΕ, περιβάλλοντος και ανάπτυξης, ώστε να δούμε ένα μίγμα ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών χρηματοδοτικών εργαλείων να εξασφαλίσουν την χρηματοδότηση αυτής της σημαντικής αναπτυξιακής πρωτοβουλίας.

Χαλκίδα 8-10-2015
Κώστας Χαϊνάς
Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας