H Προοδευτική πρόταση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Προοδευτική πρόταση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Ανακοίνωση για το θέμα των διοδίων
Στα πλαίσια της συζήτησης για τα διόδια στο Περιφερειακό Συμβούλιο και της συμμετοχής μας στην επιτροπή που συγκροτήθηκε για τη μελέτη του θέματος και της εισήγησης προς το ΠΣ, συμμετείχαμε στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Χαλκίδα την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου και καταθέσαμε τις παρακάτω προτάσεις :

1.Το θέμα των διοδίων έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι η περιφερειακή. Αφορά το πρόβλημα όπως εκδηλώνεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η δεύτερη διάσταση αφορά το γενικότερο θέμα των Συμβάσεων παραχώρησης που έχουν ψηφιστεί από την ελληνική Βουλή και έχουν ρυθμίσει γενικότερα το θέμα των διοδίων για όλη τη χώρα και τους όρους παραχώρησης. Δεν είναι ανεξάρτητες οι δύο διαστάσεις και θα πρέπει εμείς ως επιτροπή να εξετάσουμε και νομικά τη σχέση αλλά και πως μπορούμε κάποιες πλευρές του προβλήματος που συνδέονται με την Περιφέρειά μας να αντιμετωπισθούν στα πλαίσια μιας γενικότερης αναθεώρησης των Συμβάσεων παραχώρησης από την ελληνική Βουλή, που ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον καλεστεί να αντιμετωπίσει. Επειδή ακούγονται από διάφορες πλευρές, προτάσεις οι οποίες είναι κατά την γνώμη μας ανεδαφικές και λαϊκίστικες, πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να σκεφτούμε και να λειτουργήσουμε με ρεαλισμό ώστε να έχουμε αποτελέσματα και να μην μείνουν ως κενά συνθήματα οι όποιες διεκδικήσεις μας.

2.Εάν ορίσουμε ως κλειστό αυτοκινητόδρομο, εκείνο ο οποίος παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες στους χρήστες και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι όπως ορίζουν οι όροι και οι οδηγίες των Ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών, τότε θα πρέπει να εξετασθεί εάν και κατά πόσο ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ και ιδιαίτερα το τμήμα που μας αφορά στην Περιφέρειά μας, λειτουργεί ως τέτοιο. Αυτό όμως χρειάζεται μια γενικότερη μελέτη, την οποία νομίζω ότι πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τις άλλες περιφέρειες στα πλαίσια της ΕΝΠΕ. Η μελέτη αυτή μπορεί να συμπεριλάβει και τα υπόλοιπα θέματα που θίγονται στην συνέχεια, όπως ο τρόπος τιμολόγησης, το ύψος του τιμοκατάλογου και άλλα θέματα που αφορούν γενικότερα την αναθεώρηση των συμβάσεων παραχώρησης, ώστε να τα αντιμετωπίσουμε σε συνεργασία με τις άλλες περιφέρειες στα πλαίσια της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

3.Ο τρόπος τιμολόγησης που προτείνουμε είναι η χιλιομετρική χρέωση. Δηλαδή ο χρήστης να πληρώνει διόδια διέλευσης ανάλογα με τα χιλιόμετρα που χρησιμοποιεί κάποιος στον κλειστό αυτοκινητόδρομο. Αυτό σημαίνει κατάργηση των μετωπικών διοδίων, άρα και σημαντικές οικονομίες κλίμακας, δηλαδή μείωση του κόστους διέλευσης. Εγκατάσταση μόνο πλευρικών διοδίων εισόδου και εξόδου στον κλειστό αυτοκινητόδρομο. Τα διόδια εισόδου θα εκτυπώσουν μιαν  απόδειξη εισόδου την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, την οποία θα χρησιμοποιεί ο χρήστης κατά την έξοδό του και τότε θα γίνεται η συγκεκριμένη χρέωση με βάση τα διανυόμενα χιλιόμετρα. Υπάρχουν και πιο προηγμένες τεχνολογικά λύσεις τις οποίες μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Έτσι διασφαλίζεται τουλάχιστον ένας πιο δίκαιος τρόπος τιμολόγησης.

4.Εναλλακτικό παράπλευρο οδικό δίκτυο σε όλο το μήκος του κλειστού αυτοκινητόδρομου. Σε όλα τα τμήματα του κλειστού αυτοκινητόδρομου να διασφαλιστεί η ύπαρξη ικανοποιητικού και ασφαλούς εναλλακτικού οδικού δικτύου, το οποίο θα μπορεί να το επιλέγει κάποιος, εάν δεν θέλει να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του κλειστού αυτοκινητόδρομου. Σήμερα σε αρκετά σημεία δεν υπάρχει τέτοιο εναλλακτικό δίκτυο και θα πρέπει να αναζητηθούν τυχόν νομικά ερείσματα, ώστε στα συγκεκριμένα σημεία να διασφαλίσουμε πάγωμα της ισχύος των διοδίων διέλευσης έως την κατασκευή του εναλλακτικού οδικού δικτύου.

5.Απαλλαγή των διοδίων διέλευσης για τους παρακείμενους οικισμούς. Έως την κατασκευή εναλλακτικού οδικού δικτύου σε όλες τις περιοχές, απαλλαγή των κατοίκων των παρακείμενων οικισμών από την πληρωμή διοδίων διέλευσης για τις εσωτερικές τους μετακινήσεις στην περιοχή τους.

6.Αναστολή των διοδίων διέλευσης σε όλες τις περιπτώσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα του κλειστού αυτοκινητόδρομου και η κατασκευή του εναλλακτικού, παράπλευρου οδικού δικτύου.

7.Απόρριψη κάθε σχεδιασμού επιβολής διοδίων για τη διαδρομή Σχηματαρίου – Χαλκίδας, ενός δρόμου με πολλές κακοτεχνίες, χωρίς επαρκή φωτισμό και με επικίνδυνα σημεία για την ασφάλεια των χρηστών και μάλιστα όταν οι πόροι αυτοί προορίζονται για την συντήρηση της Ιόνιας οδού και όχι κάποιο νέο εθνικό οδικό δίκτυο της Εύβοιας.

17-10-2014
Κώστας Χαϊνάς Περιφερειακός Σύμβουλος

Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Ανακοίνωση για τη συνεδρίαση του ΠΣ Στερεάς 6-10-2014


Στην σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Δευτέρα 6-10-2014) συζητήθηκαν εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης διάφορα θέματα, στα βασικότερα των οποίων υποστηρίξαμε και προτείναμε τα εξής :

1. Συγκρότηση Γνωμοδοτικών επιτροπών για διάφορα θέματαΥποστηρίξαμε την συγκρότηση επιτροπών με την συμμετοχή εκπροσώπων των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων της Περιφέρειας. Όμως προτείναμε την συγκρότηση ενός ευρύτερου σώματος διαβούλευσης, την οποία ονομάσαμε Γενική Συνέλευση των κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή ένα σώμα στο οποίο θα μπορεί να εκπροσωπείται κάθε επιστημονικός και κοινωνικός φορέας της Περιφέρειας. (Τεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, Ιατρικοί Σύλλογοι, Εργατικά Κέντρα, περιβαλλοντικοί σύλλογοι κ.λ.π.). Το σώμα αυτό να συγκαλείται για διαβούλευση για όλα τα σοβαρά και μεγάλα θέματα  της Περιφέρειας, ώστε να αποτελέσει έναν πραγματικό Σύμβουλο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Επίσης για συγκεκριμένα κλαδικά ή τομεακά θέματα να μπορούμε να συγκαλέσουμε επί μέρους Επιτροπές αυτού του Σώματος για διαβούλευση και γνωμοδότηση. Έτσι θα δώσουμε ένα σημαντικό βήμα στους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και θα υπάρχει μια πραγματική και δυναμική σχέση με το Περιφερειακό Συμβούλιο και έτσι οι αποφάσεις μας θα διασφαλίζουν μεγαλύτερη συναίνεση και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Δεν απορρίφθηκε η πρότασή μας, δεν υποστηρίχθηκε όμως από κάποιον άλλον, αλλά και δεν υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία τελικά για άμεση υλοποίηση, αλλά παραπέμφθηκε για το μέλλον.  

2. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού για διάφορα  τεχνικά έργαΣτο θέμα αυτό προτείναμε όταν έρχονται κάποιες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, για χρηματοδότηση κάποιων τεχνικών έργων, να συνοδεύονται πάντα με ολοκληρωμένες τεχνικές εκθέσεις, οι οποίες θα τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Επίσης θα ήταν χρήσιμο να παρίστανται τα στελέχη της αντίστοιχης διεύθυνσης της Περιφέρειας, τα οποία θα ενημερώνουν και θα απαντούν σε τυχόν ερωτήματα των Περιφερειακών Συμβούλων, για το έργο, την πορεία του, την αναγκαιότητα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού κ.λ.π.. Μια τέτοια ολοκληρωμένη διαδικασία συζήτησης για τα διάφορα τεχνικά έργα και την πορεία τους, θα βοηθήσει στην ουσιαστική συμμετοχή των Περιφερειακών Συμβούλων, αλλά και τα στελέχη της Περιφέρειας θα αισθάνονται χρήσιμα και υπεύθυνα και όχι απλοί διεκπεραιωτές αποφάσεων. Η πρόταση μας υιοθετήθηκε από το ΠΣ.

3. Για το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
 
Με αφορμή τα τελευταία προβλήματα που παρουσιάσθηκαν στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, δόθηκε η δυνατότητα να κάνουμε μια ανάλυση του προβλήματος που αφορά γενικότερα την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις πρόχειρες και αποσπασματικές αποφάσεις που παίρνονται κατά καιρούς και τις ευθύνες που υπάρχουν για την σημερινή κατάσταση από το πολιτικό σύστημα, αλλά και από το τοπικό σύστημα (Βουλευτές, Δήμαρχοι κ.λ.π.). Σημειώσαμε ότι η ίδρυση σχολών και τμημάτων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων, πολλές φορές δεν έγιναν με βάση τις πραγματικές ανάγκες της χώρας, αλλά περισσότερο ως κινήσεις εξυπηρέτησης ημετέρων και πελατειακών δικτύων και διεκδικήσεων χωρίς να έχουν σοβαρή και ολοκληρωμένη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα ίδρυσής τους. Χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόγραμμα δημιουργήθηκαν τμήματα έτσι απλά για να υπάρχει κάποιο ΤΕΙ ή κάποιο Πανεπιστήμιο σε μια επαρχιακή πόλη, γιατί έτσι ήθελε ο τοπικός βουλευτής ή ο τοπικός κομματάρχης ή ο εκάστοτε υπουργός παιδείας για να ικανοποιήσει τους ψηφοφόρους του. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν να δημιουργηθούν Σχολές και τμήματα τα οποία πολλές φορές λειτουργούσαν χωρίς διαφάνεια και αξιοκρατία, χωρίς προϋπολογισμούς και απολογισμούς, χωρίς έλεγχο και απόδοση ευθυνών για τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονταν, τα οποία συσσωρεύονταν και τα οποία μας οδήγησαν στην σημερινή απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί σε πολλές σχολές και τμήματα και πιο συγκεκριμένα στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Αυτή η κατάσταση δεν διορθώνεται, όσα αποσπασματικά μέτρα και αν παρθούν σήμερα για την λειτουργία των σχολών και των τμημάτων, εάν δεν παρθούν συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις που θα ενεργοποιούν και θα συμπληρώνουν το θεσμικό πλαίσιο, σε θέματα κλειδιά της λειτουργίας των ιδρυμάτων, όπως η χρηστή οικονομική διαχείριση, η διαφάνεια, οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί, οι δημόσιοι απολογισμοί των διοικήσεων και μια σειρά άλλες μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, που θα κατοχυρώνουν την αυτοτέλεια των ιδρυμάτων και ταυτόχρονα την απόλυτη ευθύνη των διοικήσεων των ιδρυμάτων για όλα τα προβλήματα διαχείρισης.

4. Για την καύση του RDF από την εταιρία ΑΓΕΤ στο Μυλάκι ΑλιβερίουΔεν διαφωνήσαμε να ζητήσουμε την πρόταση του Δήμου Αλιβερίου για το θέμα, που προτάθηκε από τον Περιφερειάρχη και να το ξαναδούμε ολοκληρωμένα σε μια επόμενη συνεδρίαση. Ταυτόχρονα όμως συμφωνήσαμε να εκδοθεί το ψήφισμα που προτάθηκε από την παράταξη “Στερεά σε νέα τροχιά”, κατά της καύσης RDF από την  ΑΓΕΤ στο Μυλάκι Αλιβερίου το οποίο όμως δεν ψηφίσθηκε από το ΠΣ. Επισημάναμε ότι η δημιουργία RDF σε τόσο μεγάλες ποσότητες, οφείλεται στην έλλειψη Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων. Στη χώρα μας δυστυχώς δεν εφαρμόζουμε τους κανόνες που θέτουν οι ίδιες οι οδηγίες και οι κανονισμοί της ΕΕ για τα αστικά απορρίμματα, όπως η πρόληψη, η διαλογή στην πηγή, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση κ.λ.π. Και στα υπολείμματα που θα μείνουν να συζητήσουμε τον τρόπο περαιτέρω επεξεργασίας τους, τους κανόνες και τους όρους. Σήμερα δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά, και στο τέλος απαιτούμε από τις τοπικές κοινωνίες να δεχθούν να κάψουν οι τσιμεντοβιομηχανίες το RDF.  Το θέμα είναι μια πρόκληση και για την Περιφέρεια γιατί συνδέεται με το θέμα του περιφερειακού σχεδιασμού και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των απορριμμάτων, θέμα για το οποίο αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση πρωτίστως, αλλά και εμείς ως Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε λόγο και ρόλο και θα πρέπει να συνεργασθούμε στενά με την τοπική αυτοδιοίκηση, για την ολοκληρωμένη αντιμετώπισή του.


Τέλος προτείναμε να συγκροτηθεί επιτροπή η οποία να διερευνήσει τις διαθέσεις της διοίκησης της εταιρίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ για την προοπτική της μονάδας της στην Χαλκίδα, πρόταση όμως που δεν υποστηρίχθηκε από κάποιον άλλο και τελικά δεν υιοθετήθηκε από το ΠΣ.


6-10-2014

Κώστας Χαϊνάς Περιφερειακός Σύμβουλος