H Προοδευτική πρόταση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Προοδευτική πρόταση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Κυριακή, 7 Απριλίου 2019

Δελτίο Τύπου 5-4-2019


Στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 5-4-2019 καταθέσαμε τις εξής προτάσεις σε επίκαιρες  ερωτήσεις που καταθέσαμε :

1.      SOS εκπέμπουν οι κάτοικοι των περιοχών, της Λιανής Άμμου, Αλάτσατα, Αγίας Ελεούσας, Δοκός, κ.ά.  της Χαλκίδας, για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί  από τις πλημμύρες και τα αναβλύζοντα από την γη νερά. 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος όπως αποδείχθηκε, αφού πέρασαν πολλές όμως κρίσιμες ημέρες, ξεπερνά εκτιμούμε τις δυνατότητες του Δήμου Χαλκιδέων και θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθεί από κοινού με την Περιφέρεια και το κεντρικό Κράτος. Τα μέτρα που πάρθηκαν σχετικά καθυστερημένα δεν επαρκούσαν για την αντιμετώπιση του φαινομένου, που όλοι περίμεναν να υποχωρήσει, αλλά αυτό μέρα με την μέρα επέμενε. Αυτό γινόταν και στο παρελθόν. Το φαινόμενο υποχωρούσε το πρόβλημα ξεχνιόταν. Μια πρώτη εκτίμηση του ΙΓΜΕ έδειξε ότι το φαινόμενο οφείλεται σε αιτίες οι οποίες χρειάζονται μεσο-μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση. Όμως η συνέχιση του φαινομένου ελλοχεύει πολλούς κινδύνους για τους κατοίκους της περιοχής, που συνδέονται με την υγεία και την ασφάλεια τους. Άμεσα χρειάζεται να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα άντλησης των νερών και των κουνουπιών και οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία. Οι κάτοικοι να αποζημιωθούν για τυχόν ζημιές που υπέστησαν στις περιουσίες τους. Επίσης να δημιουργηθεί κοινή επιτροπή εργασίας με τον Δήμο και την Κυβέρνηση, συνεπικουρούμενη με αρμόδιους επιστημονικούς φορείς, για την εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος αντιμετώπισης του προβλήματος.

2.      Για την έκθεση Λαμίας και την νομοθετική ρύθμιση από την Βουλή

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4605/2019 με τον οποίο νομοθετήθηκε κάποια λύση για το πρόβλημα της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Δημιουργήθηκε ένα νέο νομικό πρόσωπο ο Φορέας ΠΕΛ Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑστην θέση του παλαιού ΝΠΔΔ Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Μεταφέρθηκαν οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα στο νέο νομικό πρόσωπο, στο οποίο το 60% κατέχει ο Δήμος Λαμιέων και από 20% η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Επιμελητήριο Φθιώτιδας.  Με τις ρυθμίσεις που έγιναν δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα που χρειάζονται απαντήσεις.
  • Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρειάζεται να συζητήσει πως θα χειριστεί το θέμα από εδώ και πέρα. Χρειάζεται σε κάποια συνεδρίαση άμεσα να συζητηθεί το θέμα.
  • Υπάρχουν σοβαρά άμεσα προβλήματα προς αντιμετώπιση όπως :
    • Το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
    • Το θέμα του φορέα Διαχείρισης.
    • Οι προοπτικές της ΠΕΛ για την φετινή περίοδο και  για το μέλλον.
     Έχουμε πολλές επιφυλάξεις για την βιωσιμότητα της ΠΕΛ, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα αφημένα εδώ και χρόνια στην αδράνεια του χρόνου. Εκτιμούμε ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα πρέπει να απασχολήσει το θέμα το Περιφερειακό Συμβούλιο και να παρθούν αποφάσεις σε συνεργασία με την Δήμο της Λαμίας, την ΠΕΔ και τους επιχειρηματικούς φορείς της Στερεάς Ελλάδας. 

3.      Για την Χωρική Επένδυση της εξυγίανσης του Ασωπού και το Επιχειρηματικό Πάρκο

Στον ίδιο Νόμο 4605/2019 εγκρίθηκαν από την Βουλή βασικές κατευθύνσεις που έχουμε συζητήσει και εγκρίνει ως Περιφερειακό Συμβούλιο, στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών Επεμβάσεων (ΟΣΣΠ), για την αστική και κοινωνική, περιβαλλοντική και επιχειρηματική εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της Λεκάνης Απορροής Ασωπού για το οποίο ήδη υπάρχει η απόφαση 16784/9-2-2018 των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Θεωρούμε ότι είναι θετική η απόφαση της Βουλής, αλλά απαιτείται επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του Έργου. Γιατί μέχρι σήμερα αν και έχουν περάσει δύο χρόνια από την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της εξυγίανσης του Ασωπού με μεγάλη πλειοψηφία από το ΠΣ, οι ρυθμοί υλοποίησης του είναι απελπιστικοί. Άμεσα πρέπει να συσταθεί ο φορέας Εξυγίανσης και να αρχίζουν να υλοποιούνται τα επί μέρους έργα, όπως της χωροταξικής οργάνωσης του Επιχειρηματικού Πάρκου, της δημιουργίας των προβλεπόμενων υποδομών διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων, της υδροδότηση όλων των οικισμών της περιοχής Οινοφύτων με καθαρό νερό και της εξυγίανση του υδροφόρου ορίζοντα και του εδάφους.

Επίσης θα πρέπει να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και σε συνεχή βάση τα Παρατηρητήρια Περιβάλλοντος και Υγείας που έχουμε αποφασίσει για την περιοχή, με την επέκτασή τους και διεύρυνσή τους και ένταξη στις περιοχές μελέτης και έρευνας της περιοχής Θηβών και Μεσσαπίας Ευβοίας.

5-4-2019
Κώστας Χαϊνάς
Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας