H Προοδευτική πρόταση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Προοδευτική πρόταση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Ανακοίνωση για τη συνεδρίαση του ΠΣ Στερεάς 6-10-2014


Στην σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Δευτέρα 6-10-2014) συζητήθηκαν εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης διάφορα θέματα, στα βασικότερα των οποίων υποστηρίξαμε και προτείναμε τα εξής :

1. Συγκρότηση Γνωμοδοτικών επιτροπών για διάφορα θέματαΥποστηρίξαμε την συγκρότηση επιτροπών με την συμμετοχή εκπροσώπων των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων της Περιφέρειας. Όμως προτείναμε την συγκρότηση ενός ευρύτερου σώματος διαβούλευσης, την οποία ονομάσαμε Γενική Συνέλευση των κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή ένα σώμα στο οποίο θα μπορεί να εκπροσωπείται κάθε επιστημονικός και κοινωνικός φορέας της Περιφέρειας. (Τεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, Ιατρικοί Σύλλογοι, Εργατικά Κέντρα, περιβαλλοντικοί σύλλογοι κ.λ.π.). Το σώμα αυτό να συγκαλείται για διαβούλευση για όλα τα σοβαρά και μεγάλα θέματα  της Περιφέρειας, ώστε να αποτελέσει έναν πραγματικό Σύμβουλο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Επίσης για συγκεκριμένα κλαδικά ή τομεακά θέματα να μπορούμε να συγκαλέσουμε επί μέρους Επιτροπές αυτού του Σώματος για διαβούλευση και γνωμοδότηση. Έτσι θα δώσουμε ένα σημαντικό βήμα στους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και θα υπάρχει μια πραγματική και δυναμική σχέση με το Περιφερειακό Συμβούλιο και έτσι οι αποφάσεις μας θα διασφαλίζουν μεγαλύτερη συναίνεση και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Δεν απορρίφθηκε η πρότασή μας, δεν υποστηρίχθηκε όμως από κάποιον άλλον, αλλά και δεν υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία τελικά για άμεση υλοποίηση, αλλά παραπέμφθηκε για το μέλλον.  

2. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού για διάφορα  τεχνικά έργαΣτο θέμα αυτό προτείναμε όταν έρχονται κάποιες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, για χρηματοδότηση κάποιων τεχνικών έργων, να συνοδεύονται πάντα με ολοκληρωμένες τεχνικές εκθέσεις, οι οποίες θα τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Επίσης θα ήταν χρήσιμο να παρίστανται τα στελέχη της αντίστοιχης διεύθυνσης της Περιφέρειας, τα οποία θα ενημερώνουν και θα απαντούν σε τυχόν ερωτήματα των Περιφερειακών Συμβούλων, για το έργο, την πορεία του, την αναγκαιότητα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού κ.λ.π.. Μια τέτοια ολοκληρωμένη διαδικασία συζήτησης για τα διάφορα τεχνικά έργα και την πορεία τους, θα βοηθήσει στην ουσιαστική συμμετοχή των Περιφερειακών Συμβούλων, αλλά και τα στελέχη της Περιφέρειας θα αισθάνονται χρήσιμα και υπεύθυνα και όχι απλοί διεκπεραιωτές αποφάσεων. Η πρόταση μας υιοθετήθηκε από το ΠΣ.

3. Για το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
 
Με αφορμή τα τελευταία προβλήματα που παρουσιάσθηκαν στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, δόθηκε η δυνατότητα να κάνουμε μια ανάλυση του προβλήματος που αφορά γενικότερα την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις πρόχειρες και αποσπασματικές αποφάσεις που παίρνονται κατά καιρούς και τις ευθύνες που υπάρχουν για την σημερινή κατάσταση από το πολιτικό σύστημα, αλλά και από το τοπικό σύστημα (Βουλευτές, Δήμαρχοι κ.λ.π.). Σημειώσαμε ότι η ίδρυση σχολών και τμημάτων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων, πολλές φορές δεν έγιναν με βάση τις πραγματικές ανάγκες της χώρας, αλλά περισσότερο ως κινήσεις εξυπηρέτησης ημετέρων και πελατειακών δικτύων και διεκδικήσεων χωρίς να έχουν σοβαρή και ολοκληρωμένη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα ίδρυσής τους. Χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόγραμμα δημιουργήθηκαν τμήματα έτσι απλά για να υπάρχει κάποιο ΤΕΙ ή κάποιο Πανεπιστήμιο σε μια επαρχιακή πόλη, γιατί έτσι ήθελε ο τοπικός βουλευτής ή ο τοπικός κομματάρχης ή ο εκάστοτε υπουργός παιδείας για να ικανοποιήσει τους ψηφοφόρους του. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν να δημιουργηθούν Σχολές και τμήματα τα οποία πολλές φορές λειτουργούσαν χωρίς διαφάνεια και αξιοκρατία, χωρίς προϋπολογισμούς και απολογισμούς, χωρίς έλεγχο και απόδοση ευθυνών για τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονταν, τα οποία συσσωρεύονταν και τα οποία μας οδήγησαν στην σημερινή απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί σε πολλές σχολές και τμήματα και πιο συγκεκριμένα στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Αυτή η κατάσταση δεν διορθώνεται, όσα αποσπασματικά μέτρα και αν παρθούν σήμερα για την λειτουργία των σχολών και των τμημάτων, εάν δεν παρθούν συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις που θα ενεργοποιούν και θα συμπληρώνουν το θεσμικό πλαίσιο, σε θέματα κλειδιά της λειτουργίας των ιδρυμάτων, όπως η χρηστή οικονομική διαχείριση, η διαφάνεια, οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί, οι δημόσιοι απολογισμοί των διοικήσεων και μια σειρά άλλες μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, που θα κατοχυρώνουν την αυτοτέλεια των ιδρυμάτων και ταυτόχρονα την απόλυτη ευθύνη των διοικήσεων των ιδρυμάτων για όλα τα προβλήματα διαχείρισης.

4. Για την καύση του RDF από την εταιρία ΑΓΕΤ στο Μυλάκι ΑλιβερίουΔεν διαφωνήσαμε να ζητήσουμε την πρόταση του Δήμου Αλιβερίου για το θέμα, που προτάθηκε από τον Περιφερειάρχη και να το ξαναδούμε ολοκληρωμένα σε μια επόμενη συνεδρίαση. Ταυτόχρονα όμως συμφωνήσαμε να εκδοθεί το ψήφισμα που προτάθηκε από την παράταξη “Στερεά σε νέα τροχιά”, κατά της καύσης RDF από την  ΑΓΕΤ στο Μυλάκι Αλιβερίου το οποίο όμως δεν ψηφίσθηκε από το ΠΣ. Επισημάναμε ότι η δημιουργία RDF σε τόσο μεγάλες ποσότητες, οφείλεται στην έλλειψη Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων. Στη χώρα μας δυστυχώς δεν εφαρμόζουμε τους κανόνες που θέτουν οι ίδιες οι οδηγίες και οι κανονισμοί της ΕΕ για τα αστικά απορρίμματα, όπως η πρόληψη, η διαλογή στην πηγή, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση κ.λ.π. Και στα υπολείμματα που θα μείνουν να συζητήσουμε τον τρόπο περαιτέρω επεξεργασίας τους, τους κανόνες και τους όρους. Σήμερα δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά, και στο τέλος απαιτούμε από τις τοπικές κοινωνίες να δεχθούν να κάψουν οι τσιμεντοβιομηχανίες το RDF.  Το θέμα είναι μια πρόκληση και για την Περιφέρεια γιατί συνδέεται με το θέμα του περιφερειακού σχεδιασμού και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των απορριμμάτων, θέμα για το οποίο αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση πρωτίστως, αλλά και εμείς ως Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε λόγο και ρόλο και θα πρέπει να συνεργασθούμε στενά με την τοπική αυτοδιοίκηση, για την ολοκληρωμένη αντιμετώπισή του.


Τέλος προτείναμε να συγκροτηθεί επιτροπή η οποία να διερευνήσει τις διαθέσεις της διοίκησης της εταιρίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ για την προοπτική της μονάδας της στην Χαλκίδα, πρόταση όμως που δεν υποστηρίχθηκε από κάποιον άλλο και τελικά δεν υιοθετήθηκε από το ΠΣ.


6-10-2014

Κώστας Χαϊνάς Περιφερειακός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου