H Προοδευτική πρόταση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Προοδευτική πρόταση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Ανακοίνωση για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2014

Στην συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου 2014 θέσαμε προς συζήτηση, είτε με τη μορφή των επίκαιρων ερωτήσεων, είτε ως παρεμβάσεις σε θέματα της ημερήσιας διάταξης τα εξής θέματα :


1. Για την αποκατάσταση των “σπηλαιώσεων” στην παραλία της Χαλκίδας


Σύμφωνα με διαβεβαίωση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δεσμεύθηκε δημόσια να εντάξει το πρόγραμμα αποκατάστασης των σπηλαιώσεων στην παραλία της Χαλκίδας στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το πρόβλημα είναι ότι η δέσμευση αυτή είναι αόριστη χωρίς κανένα χρονοδιάγραμμα. Γνωρίζουμε ότι στο ευαίσθητο αυτό θέμα που συνδέεται με την ασφάλεια των πολιτών, δεν μπορεί να υπάρχουν μικροσκοπιμότητες και άλλες μεμψιμοιρίες από καμία πλευρά, ή να επικαλεστούμε την έλλειψη πραγματικών αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού. Εκτιμούμε ότι ως Περιφέρεια χρειάζεται να παρέμβουμε, για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας τις πιστώσεις που έχει δεσμευθεί ο Υπουργός, ώστε να εκτελεστούν άμεσα τα απαιτούμενα έργα αποκατάστασης.


Αναγνωρίσθηκε το επείγον του θέματος και υπήρξε δέσμευση ώστε να πιεστεί άμεσα το Υπουργείο Υποδομών το οποίο υλοποιεί το έργο να επισπεύσει τις διαδικασίες για την αποκατάσταση.


2. Για την επισκευή της γέφυρας της Χαλκίδας


Γνωρίζουμε ότι έχει ξεκινήσει η επισκευή της συρταρωτής γέφυρας της Χαλκίδας από την 1η Οκτωβρίου 2014. Οι συνέπειες για την πόλη και την κυριολεκτικά αποκοπή ενός μεγάλου τμήματος της από το κέντρο και τις υπηρεσίες, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους, αλλά και γενικά στην κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης. Εκτιμούμε ότι για όλη την διαδικασία της επισκευής αλλά και της σύμβασης του έργου, ο Δήμος της Χαλκίδας, δεν είχε καμιά δυνατότητα γνώμης, πόσο μάλλον απόφασης, με αποτέλεσμα το έργο να διαρκέσει πολύ μεγαλύτερο χρόνο από τον εύλογο και η τελική του παράδοση τοποθετείται γενικώς και αορίστως στις ημέρες των γιορτών. Τρεις μήνες για ένα τέτοιο έργο είναι υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ανάλογα έργα, τα συνεργεία δουλεύουν τρεις βάρδιες όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην περίπτωση της Χαλκίδας δεν συμβαίνει αυτό.

Επειδή το θέμα σνδέεται με την διαχείριση των λιμένων,  ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά πολλούς Δήμους της Περιφέρειας, ποιες πρωτοβουλίες σκέφτεστε να πάρει η Περιφέρεια για το πρόβλημα της διαχείρισης τους, μιας και ο Νόμος 3852/2010, έχει ανοίξει το θέμα της μεταβίβασης της ευθύνης των λιμενικών ταμείων στην αρμοδιότητας της αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, αλλά ενδεχομένως σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στη δική μας περίπτωση, ίσως είναι πιο ενδεδειγμένη λύση η ευθύνη να περάσει στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους ΟΤΑ, μέσα από κοινούς οργανισμούς – εταιρίες διαχείρισης όπως ένας Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Δήμων και Περιφέρειας ή μια ΑΕ ως ΝΠΙΔ ;


Η απάντηση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη για το θέμα ήταν ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα περαιτέρω επίσπευσης των εργασιών για την γέφυρα. Όσο για το θέμα της διαχείρισης των λιμανιών από την αυτοδιοίκηση μέσω δημοτικών (ή περιφερειακού) λιμενικών ταμείων, δεν υπήρξε καμιά αναφορά από την πλευρά της πλειοψηφίας, ούτε από κάποια άλλη πλευρά του Περιφερειακού Συμβουλίου.


3. Για την Δημοτική Αγορά της Χαλκίδας


Η Δημοτική Αγορά της Χαλκίδας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που ταλανίζει την πόλη και τους πολίτες της εδώ και πολλά χρόνια. Η διαιώνιση του προβλήματος, έχει διχάσει τους πολίτες, αφού η εγκατάλειψη της, την έχει μετατρέψει σε ένα σκουπιδότοπο και χώρο που βασιλεύουν τα τρωκτικά, με αποτέλεσμα την απαξίωση μιας ολόκληρης περιοχής, αλλά και διαιώνισης μιας υγειονομικής βόμβας στο κέντρο της πόλης. Η Δημοτική Αγορά της Χαλκίδας που χτίστηκε το 1885, έχει σημαντικά στοιχεία αρχιτεκτονικής τα οποία συνοπτικά αφορούν το μοναδικό της χαρακτηριστικό μιας αγοράς εντός μιας άλλης αγοράς, νεοκλασικού ρυθμού κάτοψης σχήματος Π με οικοδομικό υλικό από τα τείχη της πόλης. Το 1935 επεκτάθηκε και έχουμε κάποια από τα λιγοστά δείγματα αρχιτεκτονικής του Σόλωνα Κυδωνιάτη καθηγητή του ΕΜΠ, ενταγμένα σε ένα από τα μοντέρνα κινήματα BAUHAUS


Σύντομο ιστορικό του θέματος :

Το 2006 το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων γνωμοδοτεί τελικά υπέρ του χαρακτηρισμού της ως μνημείου, με θετική εισήγηση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων (ΦΕΚ 604/τ'Β/15.5.2006)

Το 2013 εκδόθηκε απόφαση του ΣτΕ, κατά της απόφασης του χαρακτηρισμού ως διατηρητέου μνημείου, αλλά για τυπικούς και μόνο λόγους λόγω της μη νόμιμης πρόσκλησης των μελών του ΚΣΝΜ και έτσι το θέμα του χαρακτηρισμού της Αγοράς έπρεπε να εξετασθεί από την αρχή.

Στις 13-3-2014 το κοινό όργανο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ), γνωμοδότησε την κήρυξή της ως μνημείου.Από τότε εκκρεμεί η υπογραφή του Υπουργού Πολιτισμού.Επειδή το θέμα διχάζει επικίνδυνα τη Χαλκίδα, η Περιφέρεια θα μπορούσε να συμβάλει ώστε τηρώντας τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας και του Δήμου Χαλκιδέων, να συντελέσει στην χρηματοδότηση του έργου βοηθώντας το Δήμο Χαλκιδέων, να προχωρήσει άμεσα σε προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών και στην συνέχεια στην υλοποίηση του έργου, που θα προσδώσει μεγάλη προστιθέμενη αξία στην αγορά της Χαλκίδας, αναγεννώντας ένα σημαντικό τμήμα του κέντρου της πόλης και ταυτόχρονα θα συμβάλλει όχι μόνο στην αντιμετώπιση ενός μεγάλου προβλήματος υγείας που διχάζει την πόλη και τους δημότες, αλλά και στην αποκατάσταση και αναγέννηση μιας νέας δημοτικής αγοράς.Η απάντηση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας ήταν ότι η Περιφέρεια θα συνταχθεί για το θέμα με το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκίδας. Όσον αφορά την ένταξή της σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης, είτε στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας δεν υπήρξε κάποια παρέμβαση από την πλειοψηφία ή από άλλη πλευρά του Περιφερειακού Συμβουλίου.4. Για την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου που στεγάζεται το 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας.


Με την απόφαση με αρ.πρωτ. 5570/30-10-2014 του Περιφερειάρχη, ανακλήθηκε η ένταξη του έργου “Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας” στο ΕΣΠΑ που είχε γίνει με την με αριθ. πρωτ. 403/28-01-2013 απόφαση ένταξης.Ποιοι ήταν οι ιδιαίτεροι και συγκεκριμένοι λόγοι και ποιοι οι υπαίτιοι της καθυστέρησης της υλοποίησης του έργου που υποχρέωσαν την Διαχειριστική Αρχή να προειδοποιήσει για τις καθυστερήσεις και εσείς να προχωρήσετε στην απένταξη του έργου, για τον κίνδυνο της απώλειας πόρων ; Και αν σκέφτεστε να υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις στους υπαίτιους αυτών των καθυστερήσεων ;Επειδή η σημασία του έργου για την πόλη είναι πολύ σημαντική, οι δεσμεύσεις που δώσατε δημοσίως για την υλοποίηση του έργου, μπορούν να γίνουν πιο συγκεκριμένες και όσον αφορά το χρόνο και όσον αφορά τους πόρους και κυρίως με ποια διαδικασία ;Για το θέμα υπήρξε δέσμευση ότι το έργο θα ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας5. Για τον Οργανισμό Κωπαϊδας και την διάδοχη λύση


Διαφωνήσαμε κάθετα με τον όλο χειρισμό του θέματος από την πλειοψηφία και την μείζονα αντιπολίτευση και την τελική απόφαση που πάρθηκε, να ενταχθούν όλες οι αρμοδιότητες του παλιού Οργανισμού Κωπαϊδας στις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Η απόφαση αυτή ουσιαστικά συνεχίζει την πολιτική μιας αναποτελεσματικής διαχείρισης της άρδευσης και μια νοοτροπίας που έρχεται από τον τρόπο λειτουργίας του παλιού οργανισμού. Επισημάναμε ότι αυτή η λύση που επιλέχθηκε, θα επιβαρύνει δυσβάστακτα τον Περιφερειακό Προϋπολογισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού θα χρειαστεί να χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους οι υποδομές και τα έργα που θα απαιτηθούν να γίνουν άμεσα, ώστε να μπορέσουν να αρδεύσουν οι αγρότες τα χωράφια τους σε λίγους μήνες από σήμερα. Η τιμολογιακή πολιτική που καθορίστηκε έγινε πολύ πρόχειρα και χωρίς καμιά οικονομοτεχνική μελέτη. Η λύση που προτείναμε για την δημιουργία ενός αναπτυξιακού οργανισμού με την μορφή Ανώνυμης Εταιρίας, με την ουσιαστική συμμετοχή των ίδιων των παραγωγών στην Διοίκηση και στην μετοχική σύνθεση, των όμορων Δήμων και της Περιφέρειας, ουσιαστικά απορρίφθηκε, αφού παραπέμφθηκε προς εξέταση στο μέλλον. (Αναλυτικά η πρόταση εδώ). Έτσι είναι μαθηματικά βέβαιο ότι με το μοντέλο που αποφασίσθηκε, ούτε αποτελεσματική άρδευση θα έχουμε, (π.χ. το σύστημα των κλειστών αγωγών που προτείναμε δεν μπορεί να το υλοποιήσει η Περιφέρεια λόγω έλλειψης πόρων, ενώ ένας Αναπτυξιακός Οργανισμός θα μπορέσει εντάσσοντάς το σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επιχορηγεί παρόμοιες επενδύσεις), ούτε θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την Κωπαϊδα ως ένα μεγάλο αναπτυξιακό μοχλό της παραγωγικής ανασυγκρότησης της Περιφέρειας.  Ας ελπίσουμε γρήγορα να βγουν τα αναγκαία συμπεράσματα και η Περιφέρεια να αναθεωρήσει τις αποφάσεις αυτές, πριν οηγηθούμε σε νέα αδιέξοδα όπως έγινε με τον Ορανισμό Κωπαϊδας.


6. Για τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας του 2015


Ψηφίσαμε την προϋπολογισμό του 2015 ως μια ένδειξη καλής διάθεσης, αλλά και συμφωνώντας με την προσπάθεια νοικοκυρέματος που διακηρύχθηκε, ώστε να υλοποιήσουμε έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό στις δύσκολες συνθήκες της κρίσης που περνάει η χώρα και οι πολίτες. Ο απολογισμός θα γίνει σε ένα χρόνο και όλοι τότε θα κριθούμε και από τον τρόπο εφαρμογής του, αλλά κυρίως από τη υλοποίηση κάποιων δεσμεύσεων όπως :


Α. Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Λογιστικής παρακολούθησης όλων των έργων και των πράξεων της Περιφέρειας, με διπλογραφικό σύστημα, αναλυτική Λογιστική Κόστους και Σύστημα Παγίων, καταγραφής όλης της περιουσίας και των παγίων και εφαρμογή συστήματος αποσβέσεων.

Β. Ουσιαστική ενοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας, ώστε να μην αποτελούν ένα απλό άθροισμα των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, αλλά ενιαίες περιφερειακές υπηρεσίες που θα καλύπτουν όλη την Περιφέρεια.

Γ. Σχεδιασμός και υλοποίηση νέου οργανογράμματος των υπηρεσιών της Περιφέρειας με εφαρμογή της αξιοκρατίας και ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης υπηρεσιών και λειτουργών.

Δ. Υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών και κατάργηση των απ’ευθείας αναθέσεων.

Ε. Οι αναμορφώσεις του Προϋπολογισμού για τα εκτελούμενα έργα να γίνονται με διαφάνεια, τεκμηριωμένα και να συνοδεύονται με τεχνικές εκθέσεις.24-11-2014

Κώστας Χαϊνάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου