H Προοδευτική πρόταση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Προοδευτική πρόταση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Ομιλία Κώστα Λιανού στην εκδήλωση ανακήρυξης αντιπεριφερειαρχών Στερεάς Ελλάδας 24 Μαρτίου 2014

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ


ΟΜΙΛΙΑ
 ΚΩΣΤΑ ΛΙΑΝΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΗ Καθιέρωση  της Αιρετής Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης , σε αντιστοίχηση  με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα , αποτελεί  αναγκαία  και απαραίτητη διοικητική μεταρρύθμιση , για τον εκσυγχρονισμό  της Διοίκησης  και την ισόρροπη και χωρίς στρεβλώσεις  ανάπτυξη   του Κράτους.
Με την  καθιέρωση , μέσα απ την  Περιφέρεια ,  μιας μορφής διοίκησης  , λιγότερο  γραφειοκρατικής και περισσότερο αποδοτικής   και φιλικής προς το πολίτη, θα διευκολυνθεί η επίλυση πολλών προβλημάτων  που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες , η Ελληνική Κοινωνία και η Ελληνική Οικονομία .
Σήμερα η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, μετά από πορεία 3,5 ετών, με τα θετικά και τα αρνητικά της,   αναζητά την ταυτότητά της  και  την θεσμική της καθιέρωση , διεύρυνση και ενίσχυση 
Η κεντρική εξουσία αντιστέκεται   στη μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων και στην μεταφορά  πόρων προς την Περιφέρεια   και    εξακολουθεί να παρεμβαίνει στο τρόπο και στη μορφή της διοίκησης  αυτής, με τη θεσμοθέτηση και διατήρηση του διορισμένου γραμματέα.
Έτσι παραμένει ζητούμενο και θα εξαρτηθεί από  το συσχετισμό των δυνάμεων και τις πολιτικές που θα προκριθούν μέσα  και από την εκλογική διαδικασία ,  αν θα ολοκληρωθεί η επιχειρούμενη μεταρρύθμιση ,   για περιορισμό  της Κεντρικής Εξουσίας  στον επιτελικό της ρόλο και για  αναβάθμιση της Αιρετής Περιφερειακής Διοίκησης .

                             ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Η Φθιώτιδα  βρίσκεται γεωγραφικά στο Κέντρο της Ελλάδας. Περιβάλει τον Μαλιακό Κόλπο , με τις αξιόλογες παραλίες του (Καμένα Βούρλα, Αγ. Κων/νο, Ράχες , Γλύφα κλπ) και  τους πλούσιους ιχθυότοπους.
Καλύπτεται από τους ορεινούς όγκους  της Όθρυος , της Οίτης ,της Γκιώνας  και του Καλλίδρομου καθώς και  από τις πεδινές εκτάσεις της Ανατολικής και Δυτικής Φθιώτιδας και της Λοκρίδας και διασχίζεται από το Σπερχειό ποταμό.
Διαθέτει σημαντικούς βιότοπους (δέλτα Σπερχειού κλπ) και σπάνιες ιαματικές πηγές (Καμ. Βούρλα, Θερμοπύλες, Πλατύστομο  κλπ).
Είναι η πατρίδα του Ηρακλή, του Αχιλλέα , του Διάκου , του Άρη, με  πλήθος  αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων  και τοποθεσιών (Θερμοπύλες, Αλαμάνα, Γοργοπόταμος)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
Ενδεικτικά
Παρά τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που διαθέτει , σύμφωνα με τα προεκτεθέντα  , αντιμετωπίζει διαχρονικά πολλά και σοβαρά προβλήματα , τα οποία τα τελευταία χρόνια οξύνθηκαν  λόγω  και της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα και ειδικότερα:
-Οι παραγωγοί  αδυνατούν να διαθέσουν τα  προϊόντα τους με στοιχειώδες κέρδος ώστε να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους.
-Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις  βρίσκονται σε αδιέξοδο και αναγκάζονται να σταματήσουν τη λειτουργία τους.
-Αρκετές  βιομηχανικές μονάδες διέκοψαν τη δραστηριότητά τους ή  υποβάθμισαν τη λειτουργία τους .
- Ο εσωτερικός τουρισμός  συμπορεύεται  με την κρίση της Ελληνικής Οικονομίας  και την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των  Ελλήνων πολιτών της.
-Το περιβάλλον , ακόμη και οι προστατευόμενες περιοχές, μολύνονται  και επιβαρύνονται από τις ανεξέλεγκτες   επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ενδεικτικά
Η Φθιώτιδα διαθέτει εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης όπως:
-Αύξηση της αγροτικής παραγωγής με μειωμένο κόστος ,μέσα  απ την κατασκευή και αποπεράτωση έργων υποδομής και εγγείων βελτιώσεων .  Στροφή προς  τη βιολογική γεωργία με την απαραίτητη  τεχνική και επιστημονική υποστήριξη. Ενίσχυση και στήριξη της τυποποίησης των προς πώληση αγροτικών προϊόντων.
-Ενίσχυση της κτηνοτροφίας, με καθορισμό κτηνοτροφικών ζωνών και παροχή  στήριξης και κινήτρων. Στροφή και στη βιολογική  παραγωγή.
- Ήπια ανάπτυξη  και εκμετάλλευση της  θαλάσσιας και υποθαλάσσιας ζώνης του Μαλιακού Κόλπου , με την παράλληλη προστασία των δασικών, υδάτινων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
- Στήριξη και ενίσχυση επενδυτικών πρωτοβουλιών, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.  
- Η ανάπτυξη του οικοτουρισμού των ορεινών όγκων και του ιαματικού τουρισμού .
- Ανάπτυξη και εκμετάλλευση  των ιστορικών χώρων και μνημείων.
-  Προστασία και ανάπτυξη των περιοχών   NATURA 2000.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου