H Προοδευτική πρόταση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Προοδευτική πρόταση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

ΤΙ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;

 ή 
Γιατί έχουν σημασία οι Περιφερειακές Εκλογές της 18ης Μάη 2014
 Άρθρο του Δημήτρη Κατσούλη
Υποψ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοιας

Πολλοί πολίτες αναρωτούνται «τι παίζεται στην Περιφέρεια;», γιατί δηλαδή έχουν σημασία οι εκλογές για την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των Περιφερειακών Συμβούλων;
Το ερώτημα είναι εύλογο. Οι εκλογές του Μάη είναι οι δεύτερες που γίνονται για την εκλογή των Περιφερειακών Αρχών  ενώ η τρέχουσα, πρώτη, θητεία λόγω των εγγενών αδυναμιών του θεσμού και λόγω της τραγικής  συγκυρίας της οικονομικής κρίσης δεν ανάδειξαν το στίγμα της Περιφέρειας. Μερίδιο ευθύνης έχουν ασφαλώς και οι απερχόμενες Περιφερειακές Αρχές.
Τι παίζεται λοιπόν στην Περιφέρεια;
Πρώτα απ΄όλα παίζεται η εξυπηρέτηση του πολίτη και ιδίως των επαγγελματιών οι οποίοι πρέπει να προστρέξουν στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας για να λύσουν ζητήματα που αφορούν την δουλειά τους (όπως αδειοδοτήσεις, έλεγχοι, ανανεώσεις αδειών κ.ο.κ.). Αυτό όμως το έκανε και η κρατική Περιφέρεια ή η κρατική νομαρχία.
Η αιρετή Περιφέρεια, πέραν από την έκδοση διαφόρων διοικητικών πράξεων, οφείλει να σχεδιάζει την χωροθέτηση των χρήσεων γης, να οργανώνει τις περιοχές όπου οι επενδυτές και εν γένει οι επαγγελματίες μπορούν να εγκαταστήσουν τις δραστηριότητές τους, όπως οι Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ), τα Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟΠΑ) κ.ο.κ. για τις οποίες πρέπει να εξασφαλίσει την κατασκευή και λειτουργία των αναγκαίων υποδομών. Επίσης οφείλει να διαμορφώνει και να ασκεί πολιτικές για την προώθηση των προϊόντων που παράγουν ή των υπηρεσιών που παρέχουν οι επαγγελματίες ή οι επιχειρήσεις.
Η Περιφέρεια πρέπει να έχει σχέδιο ανάπτυξης όλων των τομέων της παραγωγής δίνοντας πάντως έμφαση στους τομείς εκείνους που είναι προνομιακοί για την συγκεκριμένη  Περιφέρεια, όπως ο αγροτοδιατροφικός τομέας, ο τουρισμός, ο ορυκτός πλούτος κ.ο.κ. Πρέπει να σχεδιάζει και να ασκεί πολιτικές  και  να συγκροτεί δομές παρακολούθησης των προοπτικών της περιφερειακής οικονομίας έτσι ώστε να προλαβαίνει τις μεταλλάξεις και να κατευθύνει το παραγωγικό και επενδυτικό δυναμικό της έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις αλλαγές.
Η Περιφέρεια οφείλει να σχεδιάζει και να εφαρμόζει πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης επιδιώκοντας την δημιουργία και διατήρηση σταθερών θέσεων εργασίας με παράλληλη θωράκιση ενός ευρωπαϊκού κεκτημένου κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων γιατί μόνο τότε διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή η οποία είναι κλειδί για την περιφερειακή ανάπτυξη.
Η Περιφέρεια διαχειρίζεται σημαντικό μέρος των πόρων των Ευρωπαϊκών Πλαισίων Στήριξης χωρίς πάντως να έχει ακόμη κατακτήσει τους ποσοστιαίους στόχους που αναλογούν στο ευρωπαϊκό αυτοδιοικητικό κεκτημένο.  Μέσα από τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των Περιφερειακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του τρέχοντος Συμφώνου Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, δηλαδή του «ΕΣΠΑ» 2014-2020, οι Περιφέρειες δοκιμάζονται στην χρηστή και διαφανή διαχείριση αλλά κυρίως στην ορθολογική και αποδοτική διαχείριση των πόρων αυτών. Οι πολίτες όμως απαιτούν, πέρα από την ορθολογική διάθεση των πόρων, την μέτρηση των αποτελεσμάτων έτσι ώστε να είναι ορατές η επιτεύξεις των στόχων. Αυτό που έως τώρα έλλειψε, δηλαδή η διαφανής μέτρηση των αποτελεσμάτων, είναι το δικό μας διακύβευμα, το δικό μας στοίχημα ως ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ  για την επόμενη περιφερειακή θητεία.
Η Περιφέρεια οφείλει επίσης να μην περιορίζεται στη διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ που έτσι και αλλιώς είναι περιορισμένοι και δυστυχώς εν πολλοίς υπερδεσμευμένοι, αλλά να επιδιώκει με επιμονή την μόχλευση πόρων και κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα διασφαλίζοντας πάντοτε το δημόσιο συμφέρον καθώς και την άντληση πρόσθετων πόρων από τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες αξιοποιώντας συνέργειες και συμπράξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κρίσιμο καθήκον της Περιφέρειας είναι ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος, αρμοδιότητα που αναφέρεται τόσο στις εγκρίσεις ή τις γνωμοδοτήσεις επί των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την διαδικασία αδειοδότησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων αλλά και αυτοτελώς κατά τον έλεγχο της τήρησης των εγκεκριμένων όρων καθώς και γενικότερα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των υδατικών αποθεμάτων, της αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.
Τέλος η Περιφέρεια οφείλει σε όλα τα επίπεδα της λειτουργία της να επιδιώκει τη διαβούλευση και την συμμετοχή των πολιτών, των κινημάτων, των τοπικών κοινωνιών στη διαμόρφωση, εξειδίκευση και άσκηση των πολιτικών της. Να επιδιώκει και να διασφαλίζει «ως κόρη οφθαλμού» τη διαφάνεια, τη χρηστή διαχείριση και την λογοδοσία, κρίσιμες προϋποθέσεις της συμμετοχικής προοδευτικής διακυβέρνησης.
Αυτά και άλλα πολλά «παίζονται» στην Περιφέρεια. Γιαυτό έχει σημασία η καθαρή πολιτική εντολή στους ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ, την πραγματικά ΝΕΑ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ,  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, που φέρνει τους ίδιους τους πολίτες στην περιφερειακή διακυβέρνηση, που μπορεί και στοχεύει να κάνει πράξη την προοδευτική διακυβέρνηση στην ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ αυτήν που προσδοκά ο κόσμος της εργασίας και της παραγωγής για να σηκωθεί όρθιος και δυνατός.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου